Web Content Display Web Content Display

Oferta Edukacyjna

Spotkania edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Waliły prowadzone są w terenie, w szkołach i przedszkolach oraz w siedzibie Nadleśnictwa. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb i wymagań uczestników.

Oferta edukacyjna skierowana jest do całego społeczeństwa. Chętnych do współpracy prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem a następnie wypełnienie Karty zgłoszenia zajęć edukacyjnych. Kartę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem przynajmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą zajęć. Szczegóły związane ze spotkaniem należy uzgodnić z pracownikiem Nadleśnictwa Waliły.

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Dane kontaktowe:

Małgorzata Zbyryt, tel. 509 551 749, mail: malgorzata.zbyryt@bialystok.lasy.gov.pl